Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst spreken de partijen met elkaar af om het plan voor zo’n 340 woningen, waarvan grofweg 100 sociale huurwoningen en 240 woningen in de vrije sector, verder uit te werken. De woningen zijn een aanvulling op de eerder gebouwde woningen en voorzieningen voor cliënten van de Prinsenstichting.

  • Gemeente Purmerend blijft werken aan de gebiedsvisie voor het Karekietpark. Dat doet de gemeente samen met veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders. De verschillende ideeën zijn inmiddels verzameld en vervolgstappen worden besproken. Dit is momenteel lastig in verband met de coronamaatregelen.

  • In deze gekke tijden van corona wordt iedereen aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook met Koningsdag. Het is niet anders. Maar we kunnen het wel zo gezellig mogelijk maken. Lees hieronder enkele thuisblijf tips.