Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Purmerend is één van de twaalf gemeenten die deel gaat nemen aan het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Vandaag maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat deze gemeenten zich met het Ministerie verbinden aan een flinke ambitie, namelijk geen enkele jongere meer langdurig (langer dan drie maanden) in de opvang of op straat.

  • Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of overhangend groen zijn niet alleen vervelend, maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Gemeente Purmerend vindt het belangrijk dat inwoners dit snel kunnen melden. Zij gaan daarom werken met de ‘MijnGemeente’ app. Een digitaal systeem om meldingen en klachten in de openbare ruimte door inwoners simpel en digitaal te melden. Vervolgens worden ze op het stadhuis geregistreerd, gemonitord en door medewerkers in de buitendienst afgehandeld.

  • Wethouders Paul van Meekeren en Eveline Tijmstra en de directeur van Stadsverwarming Purmerend Gijs de Man gaven maandag 6 mei het startsein voor de rioolwerkzaamheden en de aanleg van een warmtenet in Overwhere-Zuid. Naast de direct omwonenden waren ook afgevaardigden van de betrokken partijen zoals Stadsverwarming, PWN en de gemeente aanwezig.