Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Tussen 4 maart en 1 mei voert PWN werkzaamheden uit aan de Churchilllaan. Zij gaan de huidige leiding tussen de rotonde Gorslaan-Purmerweg en rotonde Churchilllaan-Mercuriusweg verleggen, omdat op de plaats van de huidige leiding nieuwbouw is gepland.

  • Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om mee te denken over verdere stappen in de ontwikkelingen van bedrijventerrein De Koog. Dit is in reactie op een motie die in april 2017 door de gemeenteraad is aangenomen waarin werd gevraagd te onderzoeken welke kansen en mogelijkheden er zijn voor woningbouw op het bedrijventerrein. Het college vraagt de raad nu om zich uit te spreken over de voorgestelde ontwikkelrichting. Dit onderwerp komt daarom naar verwachting op de agenda van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van donderdag 14 maart voor een meningsvormende discussie.

  • Dochter Femke (16 jaar) krijgt sinds enkele maanden €60 kleedgeld per maand. Nu komt ze thuis en vraagt ze om drie maanden kleedgeld vooruit. Ze wil een broek kopen die volgens haar vriendinnen veel mooier is dan andere broeken. Wat doe je als ouder?