Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Zaterdag 13 april om 15.00 uur zijn inwoners van Purmerend van harte welkom op het Stadhuis in Purmerend om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen en doorstroming. Het officiële programma begint om 15.30 uur.

  • Vanaf 1 april start de gemeente met de sloop van het leegstaande schoolgebouw aan de Etserstraat. De werkzaamheden duren tot eind mei/begin juni. Op deze plek worden later dit jaar tijdelijke woningen gerealiseerd.

  • Onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners is op 4 april 2019 de officiële handeling verricht voor de start bouw van het project Purmerbuurt. De aanwezigen werden in de Purmerkerk welkom geheten door Lukas Deurwaarder, projectontwikkelaar HSB en vervolgens toegesproken door wethouder Paul van Meekeren.