Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • De openbare ruimte is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de samenleving: gemeente, bewoners en ondernemers samen. De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd over welke regels passend zijn voor de inrichting van de stad. Dit heeft geleid tot de Nota Omgevingskwaliteit. De nota volgt de huidige Welstandsnota op – de komende zes weken kan iedereen erop reageren.

  • Elk jaar organiseren de culturele instellingen in Purmerend een gratis cultuurparade voor jong en oud op acht verschillende locaties in de stad. Op zondag 15 september worden het Waagplein voor Theater de Purmaryn en het bordes bij P3 weer omgetoverd tot een festivalterrein met meer dan 30 optredens. Daarnaast zetten ook Theater de Verbeelding, Bibliotheek Waterland, Cultuurhuis Wherelant, NKT theaterschool, het Purmerends Museum, Filmhuis hun deuren open.

  • Vrijdag 27 september opent burgemeester Don Bijl het Medisch Centrum Kop West, in de nieuwe wijk Kop West. In het moderne centrum werken ESF Praktijk (fysiotherapie), huisartsenpraktijk Nota en Swart en apotheek de Ring samen. Bewoners van Kop West en de Hazepolder krijgen zo een zorgvoorziening dicht bij huis.