Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Maandag 9 en woensdag 11 april 2018 nodigen we de buren van de tijdelijke woningen voor een tweede keer uit voor een informatieavond over de plannen. Op deze manier willen we iedereen de gelegenheid bieden om vragen te stellen en ideeën te opperen.

  • Op maandag 16 april ondertekenden wethouder Hans Krieger en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie, de overeenkomst voor de bouw van 30 sociale huurwoningen aan de Drontermeer.

  • Er komen weer verschillende feestdagen aan. Dit heeft gevolgen voor de inzameldagen van het huisvuil. Hieronder ziet u wat er precies verandert.