Tijdelijke woningen

De gemeente realiseert tweehonderd tijdelijke woningen op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De woningen zijn bedoeld voor Purmerenders, die met spoed een woning nodig hebben. De aangewezen locaties zijn het Karekietpark, de Etserstraat, de Kanaaldijk en de Verzetslaan.

Voor wie zijn de woningen?

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben.

De locaties

  • Etserstraat: de locatie is gemeentelijk eigendom en ligt in de wijk Purmer-Noord. Er worden, voor maximaal 10 jaar, 28 tijdelijke woningen geplaatst. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.
  • Kanaaldijk: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie zijn 20 tijdelijke woningen geplaatst, in drie lagen gestapeld.
  • Karekietpark: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.
  • Verzetslaan: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk De Gors. Op deze locatie komen 108 tijdelijke woningen, drie lagen gestapeld, verdeeld over 3 bouwblokken.