Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen. Aan urgent woningzoekenden worden de minst schaarse woningen toegewezen. U kunt geen keuze voor het type woningen en/of wijk aangeven. Het streven is dat u binnen 6 maanden na toekenning van de urgentieverklaring een woning krijgt toegewezen. Gezien de huidige druk op de woningmarkt kan deze termijn langer zijn.