Daklozen opvang

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mensen die

  • niet meer thuis (kunnen) wonen
  • hun onderkomen dreigen te verliezen en/ of
  • niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven

De hulpverlening is er op gericht mensen te helpen weer of meer zelfstandig te functioneren.

Meer weten? Kijk dan op de website van het AOP