Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. De woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen, waarbij degene die u verzorgt in dat geval in het bijbehorende huis woont.

Verdere info: www.mezzo.nl