Vergunningen

Onderstaand een overzicht van de vergunningen, die u nodig zou kunnen hebben bij een aanpassing aan uw woning:

Omgevingsvergunning

Voor het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of het wijzigen van het gebruik van een bouwwerk moet u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Overige vergunningen