Kwijtschelding gemeentebelasting

Voor de aanslag afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. U komt hiervoor in aanmerking als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum en weinig of geen vermogen. 

Bekijk de informatie over kwijtschelding aanvragen op de website van gemeentebelastingen Purmerend