Beschermd Wonen

Wie door psychische beperkingen niet zelfstandig kan wonen en geen of onvoldoende beroep kan doen op personen uit de eigen omgeving, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor Beschermd wonen. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex. Wie beschermd woont, krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld.