Kwijtschelding gemeentebelasting

Voor de aanslag afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. U komt hiervoor in aanmerking als u een inkomen heeft rond het sociaal minimum en weinig of geen vermogen. 

Denkt u voor kwijtschelding in aanmerking te komen? Dan kunt u hier een aanvraagformulier downloaden. U kunt ook telefonisch een formulier bij het KCC (0299-452 452) aanvragen of aan de balie van het stadhuis ophalen.