Leegstandwet

Eigenwoningbezitters kunnen gebruik maken van de Leegstandwet. Op basis van deze wet kan de eigenaar zijn woning voor maximaal 5 jaar verhuren. Dit is interessant als een te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden. Om van deze wet gebruik te maken is een vergunning nodig.